Yürütme Kurulu

Özcan ÇETİN Şube Başkanı +90 542 723 81 01
Erkan DENİZ Şube Sekreteri +90 505 578 21 68
Devrim ÖZDER Şube Mali Sekreteri +90 505 451 66 70
Mustafa YILDIZ Şube Örgütlenme Sekreteri +90 506 509 39 07
Aygül ŞENGÜL Şube Kadın Sekreteri +90 505 221 32 56
Dilek KARAKUL Şube Eğitim Sekreteri +90 505 291 90 60
Demengül KOCALAR Şube Özlük — Hukuk — TİS Sekreteri +90 505 357 21 57