Danisman Ogretmen Gorevlendirmelerine Itiraz Dilekçesi

Duyuru—DanismanOgretmen 1—EGITIMSEN5—001.001

Danışman öğretmen görevlendirmelerine itiraz dilekçesi ektedir.

(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere)
…………………………………. OKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
İZMİR

GÖREVİ  : Öğretmen
ÜNVANI :
ADI VE SOYADI :
BABA ADI  :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ :
GÖREVLİ OLDUĞU OKUL VE
KURUMDA GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ :
SİCİL NOMEBSİS NO :
EMEKLİ SİCİL NO :
T.C.KİMLİK NO :
ÖĞR. GEÇEN HİZMET SÜRESİ                      :
ÖZÜ                 : Danışman öğretmen görevlendirmeleri

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 30/12/2015 tarih ve 13492368 sayılı yazıları ile Valiliklere gönderdiği emirde Şubat ayında ilk ataması yapılacak öğretmenlerin adaylık süreçlerinin ilk dönemleri için danışman öğretmen belirlenmesine ilişkin olarak öğretmen isim listeleri istenmiştir.
Söz konusu yazıda bildirilecek isimlerde adaylık dahil 10 yıllık hizmet süresine sahip öğretmenler arasından ulusal veya uluslar arası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olan, sosyal kültürel faaliyetlere (tiyatro gösterisi, şiir dinletisi, okul gazetesi, okul dergisi, okul gezileri, spor müsabakaları vb. etkinlikler) katılım sağlayan, iletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü ve mesleğe temayüz etmiş olan öğretmenlerin isimlerinin bildirilmesi istenmiştir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu çerçevede belirlenen isimleri 2016190120 faaliyet nolu Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Danışman Öğretmen Eğitimi Seminerine katılacak kursiyer listesi ile ilan etmiştir. Ancak listede yukarıda belirtilen kriterleri taşımayan öğretmenler arasından görevlendirme yapıldığı gibi bu kriterleri taşıdığım halde tarafımada görev verilmemiştir. Bu durum öğretmenler arasındaki çalışma barışını bozduğu gibi, olumlu davranışların cezalandırılması olumsuz örneklerin ödüllendirilmesi sonucunu beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede yapılan görevlendirmelerin tekrar gözden geçirilmesi ve yapılan hatalı görevlendirmelerin düzeltilmesini istiyorum
Gereğini arz ederim

…/…/2016
İmza

Adı- Soyadı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir